Generelt

Petter Bakøy AS har hovedkontor i Rissa i Indre Fosen kommune i Trøndelag, og driver med tradisjonell entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg.
Siden starten som enkeltmannsforetak i 1981 med 5 ansatte, har selskapet hatt en betydelig utvikling. I dag har bedriften ca 70 fast ansatte, og omsetter årlig for ca 200 millioner.

Marked

Vårt marked er i hovedsak private og offentlige virksomheter på Fosenhalvøya og i Trondheim. Petter Bakøy AS er primært hoved- eller totalentreprenør direkte underlagt byggherre. I alle entreprisemodeller er vi løsningorienterte og har fokus på sluttbruker. I totalprosjekt hvor byggherre kommer til oss med en ide og et behov, håndterer vi alle sider og alle roller, fram til at bygget er overlevert og tatt i bruk.

Visjon/Miljøpolitikk

Petter Bakøy AS er opptatt av å vise at vi tar ansvar. Vi tar ansvar for miljøet rundt oss, både lokalt og globalt.
For oss er det viktig å ha fokus på menneskene vi jobber sammen med, og miljøet vi jobber i. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. Vi ble sertifisert miljøfyrtårnbedrift i 2013. 

HMS

Petter Bakøy AS har en overordnet målsetning om å være solid og trygg arbeidsgiver. For å oppnå dette har vi stort fokus på HMS i prosjektene. Kartlegging av risiko og faremomenter før oppstart og underveis blir vektlagt. Utstyr og maskiner innehar til enhver tid alle godkjenninger og sertifiseringer.

Godkjenninger

Sentral godkjenning ihht Plan- og Bygningsloven.
Godkjent opplæringsbedrift.
Miljøfyrtårn